NYHET

Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne

Vår ordförande Niklas Karlsson 50 år

Socialdemokraterna i Skånes ordförande Niklas Karlsson fyller 50 år den 18 juni. Inför den stora dagen intervjuas han av riksdagskollegan Per-Arne Håkansson, tidigare journalist.

Politiken och socialdemokratin går som en röd tråd genom hans liv. Han kommer från ett hem där de politiska diskussionerna alltid varit en naturlig del.

– Både min far och farbror är och har varit politiskt aktiva i alla år. Politiken har alltid funnits i tillvaron, berättar Niklas Karlsson.

Det som verkligen tände gnistan var studietiden i Lund. Där läste han filosofi och sociologi. Han engagerade sig också i den socialdemokratiska studentklubben.

– Även om politik för en del kanske kan upplevas som grälsjuk, är den för mig väldigt intellektuell. Det bygger på att lära sig, lägga värderingar på kunskap och fundera hur framtiden ska se ut och vad vi gemensamt kan åstadkomma för att forma den till något bättre.

Yngst i partistyrelsen och nyckelroll framåt

Det har hunnit gå snart tjugo år sedan han valdes in som yngsta företrädaren (först suppleant och sedermera ordinarie ledamot) i Socialdemokraternas partistyrelse. Det skedde i samband med partikongressen 2005, som ägde rum i Malmö, då Göran Persson var partiordförande. Därefter har han i styrelsen arbetet med Mona Sahlin, Håkan Juholt, Stefan Löfven och nu Magdalena Andersson.

Sedan 2013 är han också ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt, medlemsmässigt det största i landet.

Till riksdagens valdes han 2014 och har sedan dess vid varje val toppat listan för valkretsen västra Skåne och även blivit personvald.

Inför kommande kongress har Niklas Karlsson fått uppdraget att tillsammans med partiordföranden och ytterligare fyra ledamöter ingå i den kommission som ska ta fram ett nytt partiprogram. Det är en nyckelroll i formandet av den politiska inriktningen för partiet som kommer att gälla i många år framåt.

Som riksdagsledamot delar han tiden mellan hemmet i Landskrona och riksdagshuset i Stockholm där mesta delen av tiden under veckorna är förlagd.

Stolt Landskronabo och kommunpolitiker

Niklas Karlsson är född och uppväxt i Landskrona. Skrivaren av dessa rader kan intyga att han sällan missar att med stolthet framhålla sin hemstad i olika sammanhang.

Landskrona är utgångspunkten och som han ständigt återkommer till.

Som 25-åring blev han ordförande i Utbildningsnämnden. Några år senare, närmare bestämt 2002, utsågs han till kommunstyrelsens ordförande, näst yngst i landet.

Platsen i kommunfullmäktige har han kvar. Kopplingen med det lokala är viktigt för Niklas.

På frågan om viktigaste beslutet kommunalt nämner han när han i rollen som kommunstyrelsens ordförande 2004 genomförde förvärvet av den 423 hektar stora markyta som då tillhörde Svalöf Weibull, i princip all mark runt Landskrona stad. Köpesumman blev 95 miljoner kronor och har lagt grunden till en expansion och utveckling som fortfarande pågår.

– Det var nog det viktigaste och största beslut Landskrona fattat i modern tid. Det är av stort värde för kommunen med sitt planmonopol med tillgång till egen mark.

Framträdande roller i riksdagen

I riksdagens har han verkat som ledamot i Finansutskottet, som ledamot i Europarådet och som ordförande respektive vice ordförande i Försvarsutskottet. Han efterträdde Björn von Sydow som ordförande i Försvarsberedningen. Under innevarande mandatperiod är han ordförande i Skatteutskottet,

Tidigare har han även lett den statliga kommunutredningen.

– Det är en ynnest att i en sådan roll ha tillgång till den bästa expertisen i landet. Den svenska statsförvaltningen och utredningsinstitutet är en klenod att värna, framhåller Niklas.

Fotboll och familj på fritiden

Vid sidan av politiken är fotbollen ett stort intresse. Landskrona Bois och Liverpool är favoritlagen.

I Landskrona Bois spelade han själv, i pojkallsvenska laget som 16-åring, agerade vänsterytter och spelade bland annat 2-2 mot Helsingborgs IF i lokalderby på Olympia.

Familjen består av sambon Johanna och tre barn från tidigare äktenskap Klara, Fabian och Anna. Högtidsdagen firas hemma på Holmgatan 12 i Landskrona med öppet hus.

Per-Arne Håkansson