NYHET

Nedskärningar inom psykiatrin – 88,5 miljoner ska sparas in

De styrande högerpartierna M, SD, KD och L drev under det senatser sammanträdet med psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden igenom ett sparpaket om 88,5 miljoner. Socialdemokraterna var kritiska och krävde att en konsekvensanalys skulle genomföras innan beslut om några besparingar, men röstades ner.

Exempelbild

Sparpaketet har tre delar. Det första handlar om att inte ersätta de hyrsjuksköterskor som man inte längre får ta in med egen personal fullt ut. Hyrstoppet innebär att man förlorar arbetskraft motsvarande 24,7 heltider, men man räknar bara med att anställa 9 sjuksköterskor i den egna verksamheten för att ersätta dem.

Den andra delen handlar om att minska antalet övertidstimmar utan att anställa mer personal för att täcka upp för den förlorade arbetstiden. Målet är att dra ner med 40 561 övertidstimmar, vilket motsvarar 19,5 heltider på årsbasis. 5 102 av dem ska dras ner inom den redan hårt pressade barn- och ungdomspsykiatrin. Det motsvarar 2,5 heltider

–Vi vill såklart varken ta in hyrpersonal eller att vår egen personal ska behöva jobba övertid. Men då måste man också ta in ny personal för att ersätta den arbetstid som försvinner. De här förslagen innebär en minskad bemanning motsvarande 35 heltider. Det är klart att det kommer märkas för patienterna, säger Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Den tredje delen handlar om odefinierade besparingar om 46,9 miljoner. 24,9 av dem ska sparas inom psykiatrin, varav 5 inom barn- och ungdomspsykiatrin. I praktiken förväntas besparingarna framför allt kunna uppnås genom personalneddragningar.

–Vi ser inte att det finns något utrymme för att dra ner på personalen, tvärtom. BUP behöver anställa fler för att korta väntetiderna. Helsingborg har tvingats stänga hälften av sina vårdplatser, de behöver mer personal för att öppna dem. Kristianstad behöver anställa fler för att återställa öppettiderna för psykakuten. Behoven är enorma. Att minska bemanningen är helt fel väg att gå, säger Maria Wharton Stjärnskog (S).

Utöver detta åtgärdspaket om 88,5 miljoner beräknas psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden behöva spara ytterligare 150 miljoner för att få en ekonomi i balans. Styret har hittills inte presenterat några konkreta förslag för hur det ska gå till.