NYHET

SD bröt sina vallöften och sålde ut väljarna på landsbygden

Sverigedemokraterna har gett sitt stöd till alla de nedläggningar som genomförts i östra Skåne sedan valet 2022. I media beskrevs det som en vårdslakt.

Exempelbild

Men SD:s regionråd Marlen Ottesen vägrade svara på frågor om detta vid regionfullmäktiges senaste sammanträde. Det är en ynkedom. Nu har hon i alla fall skrivit en replik på min debattartikel. Ottesen hävdar att det var på grund av ”praxis och reglementen” som hon smet undan debatten i fullmäktige. Hon skriver också att Sverigedemokraterna har en ”unik position” i skånsk politik, som innebär att de är med och styr regionen i praktiken, men ska slippa ställas till svars för besluten de fattar.

Jag förstår om Sverigedemokraterna gärna vill ha en sådan position där de kan fatta en massa nedskärningsbeslut, men sedan inte behöva ta ansvar inför väljarna. Men det ska naturligtvis inte accepteras. Sverigedemokraterna ingår i styret och är en del av den politiska majoriteten och måste kunna hållas ansvarigt för den skånska vårdkrisen.

Det som skedde på senaste regionfullmäktige var att Sverigedemokraterna tillsammans med de andra styrande partierna stoppade min interpellation om nedskärningarna i primärvården från att ens ställas. Jag ville veta hur Sverigedemokraterna ser på sin roll när de före valet lovade stora satsningar på primärvården, bara för att efter valet fatta stora nedskärningsbeslut.

Därmed hindrade majoriteten i fullmäktige en debatt i för dem obekväm fråga. Detta skedde i strid med fullmäktiges reglemente. Enligt detta kan interpellationer ställas till regionråd som representerar den politiska majoriteten. Det gör Ottesen, vilket inte minst visade sig när hon tillsammans med resten av denna majoritet hindrade min interpellation från att ställas.

En region har ingen regering, utan vilka partier det är som styr syns framför allt på två sätt: De står bakom det budgetförslag som får majoritet i fullmäktige och de sitter som ordförande eller förste vice ordförande i olika nämnder. Sverigedemokraterna gör båda dessa saker.

Ottesen själv är till exempel förste vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Allra märkligast blir det dock när Ottesen ska försöka reda ut vad det egentligen innebär att vara ett landsbygdsvänligt parti. Det handlar inte alls om att se till att folk som bor på landsbygden har en god tillgång till vård, förklarar hon, utan om att ”se landsbygden som en likvärdig part i fråga om behov och möjligheter.”

Enligt Sverigedemokraterna spelar det alltså ingen roll att människor som har behov av vård inte längre har möjlighet att få den där de bor. Det viktigaste är tydligen att Ottesen och hennes partikamrater ser dem som en ”likvärdig part” när de lägger ner deras mottagningar.

Sverigedemokraterna bröt sina vallöften och sålde ut sina väljare på landsbygden för att få vara med och styra regionen. Om Marlen Ottesen letar efter hycklare behöver hon alltså inte sträcka sig längre än närmaste spegel.

Jonas Esbjörnsson (S)

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet: https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/sd-brot-sina-valloften-och-salde-ut-valjarna-pa-landsbygden/