NYHET

Socialdemokraterna vill avskaffa vårdvalet inom hudsjukvården

År 2014 införde det dåvarande femklöverstyret vårdval med fri etableringsrätt för privata aktörer inom den skånska hudsjukvården. Resultatet har blivit skenande kostnader, en kraftig ökning av medicinskt omotiverade besök och personalbrist på de offentliga hudklinikerna, där de svårast sjuka patienterna vårdas.

Exempelbild

–Socialdemokraterna föreslår därför att vårdvalet avskaffas. Vård måste ges efter störst behov, det har uppenbarligen inte fungerat inom vårdval hud. Därför vill vi att det vårdvalet nu avskaffas, säger Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Under de tio år som vårdvalet funnits har antalet besök inom hudsjukvården tredubblats. Vårdkonsumtionen har ökat 16 gånger snabbare än befolkningstillväxten. En sådan ökning tyder på att en stor del av besöken inte är medicinskt motiverade. Som följd har även kostnaderna ökat dramatiskt, från 106 miljoner för helåret 2014 till 292 miljoner 2023.

–Det fungerar inte när vi har ett system som stimulerar privata hudmottagningar att locka till sig så många patienter som möjligt med lindriga eller ofarliga besvär, samtidigt som de offentliga klinikerna måste prioritera patienterna med störst behov, säger Henrik Fritzon (S).

Vårdvalet hotar också framtidens kompetensförsörjning genom att utarma de offentliga hudklinikerna, eftersom det bara är de som kan utbilda nya hudläkare. Det går inte att bedriva specialistutbildning på privata kliniker eftersom de nästan bara tar enkla patienter.

De offentliga klinikerna har fått allt svårare att rekrytera och behålla hudläkare eftersom de inte kan betala konkurrenskraftiga löner jämfört med de privata, samtidigt som arbetet är betydligt mer krävande. De offentliga klinikerna i Ystad och Trelleborg har redan tvingats stänga. Det är oklart om mottagningen i Ängelholm, som är stängd för renovering, kommer kunna öppna igen. Personalbristen är nu också särskilt allvarlig på Centralsjukhuset i Kristianstad, vilket också skapar en geografiskt ojämlik vård eftersom det inte heller finns några privata kliniker i nordöstra Skåne. De är istället kraftigt koncentrerade till västra Skåne.