NYHET

Skånska skattemiljoner ska inte gå till SD:s trollfabriker

Ska skånska medborgares skattemedel finansiera SD:s trollfabriker och hur har nyheten om Sverigedemokraternas metoder påverkat de övriga styrande partiernas syn på samarbetet med partiet i Region Skåne?

Under tisdagens regionfullmäktige ställde Henrik Fritzon (S) Carl Johan Sonesson (M) till svars om vilka åtgärder han planerar att vidta med anledning av nyheten om Sverigedemokraternas trollkonton.

Exempelbild

I bilden syns exempel på det innehåll SD:s trollfabriker skickar ut.

– Partiledarna för regeringspartierna har kritiserat och fördömt SD:s agerande. Även gruppledarna för L och KD i Region Skåne har tagit avstånd. Men regionstyrelsens ordförande har inte varit tydlig i frågan. Det duger inte, säger Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Moderaterna i Skåne menar att granskningen av Kalla Fakta inte berör Sverigedemokraterna i Region Skåne, och därmed inte påverkar samarbetet i något avseende. Samtidigt finansieras Sverigedemokraternas riksorganisation som styr trollkontona av bland annat skånska skattepengar. Enligt senaste redovisningen överförde Sverigedemokraterna i Skåne 1,5 miljoner av sitt regionala partistöd till riksorganisationen.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt av Carl Johan Sonesson (M) överhuvudtaget inte tar avstånd från trollfabrikerna. Avslöjandet borde få effekter. De styrande partierna borde ompröva sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas inflytande skadar Skåne och tilltron till demokratin, säger Henrik Fritzon (S).