• Henrik Frizon ställer frågor till Carl Johan Sonesson om Sverigedemokraternas trollfabrik

  Kalla faktas granskning har avslöjat att Sverigedemokraterna sprider vilseledande information via anonyma konton genom en så kallad trollfabrik på partiets nationella kommunikationsavdelning. Granskningen avslöjar 23 anonyma konton på sociala medier, sammanlagt har cirka 1 000 inlägg från kontona under årets första tre månader fått över 27 miljoner visningar.
  Exempelbild
 • Socialdemokraterna vill avskaffa vårdvalet inom hudsjukvården

  År 2014 införde det dåvarande femklöverstyret vårdval med fri etableringsrätt för privata aktörer inom den skånska hudsjukvården. Resultatet har blivit skenande kostnader, en kraftig ökning av medicinskt omotiverade besök och personalbrist på de offentliga hudklinikerna, där de svårast sjuka patienterna vårdas.
  Exempelbild
 • SD bröt sina vallöften och sålde ut väljarna på landsbygden

  Sverigedemokraterna har gett sitt stöd till alla de nedläggningar som genomförts i östra Skåne sedan valet 2022. I media beskrevs det som en vårdslakt.
  Exempelbild
 • Nedskärningar inom psykiatrin – 88,5 miljoner ska sparas in

  De styrande högerpartierna M, SD, KD och L drev under det senatser sammanträdet med psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden igenom ett sparpaket om 88,5 miljoner. Socialdemokraterna var kritiska och krävde att en konsekvensanalys skulle genomföras innan beslut om några besparingar, men röstades ner.
  Exempelbild