Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne, vid Socialdemokraternas distriktskongress i Helsingborg 2023.

Månadsbrev från Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Niklas Karlssons månadsbrev

månadsbrev från partidistriktets ordförande, 6 april 2023

Om några veckor är det åter igen dags att fira första maj. I år i opposition efter åtta år i regeringsställning. Men vi gör det trots höstens valförlust utifrån en styrkeposition. Knappt sju månader efter valet samlar vi socialdemokrater stöd på runt 35 procent i opinionen och i vissa mätningar till och med upp mot 38 procent. Det är en glädjande läsning som ger oss råg i ryggen i vårt fortsatta arbete.

Skälen till det ökade stödet kan man diskutera. Vad som ändå blir tydligt är att Sverigedemokraternas och de borgerliga partiernas vidlyftiga och omfattande vallöften inte klarat av att möta verkligheten. Vallöfte efter vallöfte har de fått backa på. Lägg därtill deras höga svansföring och monumentala självgodhet. Det rimmar särskilt illa när det inte möts upp med kompetens och förmåga att leverera. Många människor känner sig i grunden lurade och de som egentligen bara ville ha förändring fick väl förvisso vad de efterfrågade, men inte alls vad de förväntade sig.

I det här läget är det lätt att slå sig till ro, antingen för att det tycks lösa sig själv eller för att rädslan att utsätta sig för kritik tar överhand. Inget kan vara mer fel. Nu är tiden kommen att kliva fram och verkligen ta det politiska initiativet, inte bara som opponenter till regeringens politik och på deras bristande handlag, utan som visionärer och samhällsförändrare.

Partistyrelsens grepp att tillsätta elva arbetsgrupper för att uppdatera vår samhällsanalys är ett bra första steg. Nu finns tid för fördjupning och diskussion om ett samhälle som fungerar, skapar goda livsförutsättningar och en känsla av samhällsgemenskap. Men det måste bli mer än förmaningstal och högtidsord. Vi måste leverera en politisk plattform. Ett djärvt, framåtsyftande socialdemokratiskt program för förbättring genom politiska reformer som gör livet och vardagen bättre för de allra flesta. Jag har tidigare jämfört ett sådant nytag med det efterkrigsprogram arbetarrörelsen tog fram 1944 och som låg till grund för hela välfärdsexpansionen de kommande decennierna. Nu tar vi steg mot en liknande resa.

Om vi lyckas bli lika framgångsrika som våra företrädare återstår att se och vi ska vara mycket ödmjuka inför uppgiften. Den är svår och mödosam, kommer kräva tålamod och fokus på uppgiften. Det enda som är helt säkert är att det inte sköter sig själv. Framtiden ligger i våra händer att forma. Det skånska partidistriktet kommer att ta en aktiv roll i arbetet. Vi är för stunden i färd med att planera hur det ska se ut och dialog med arbetarekommunerna kommer att ske efter påskhelgerna. Jag hoppas att du kan tänka dig att delta i arbetet.

Allt fler människor vänder nu sin tillit till oss socialdemokrater. Det ska vi ta på allvar och leva upp till.

Med önskan om en riktigt glad påsk! Vi ses till första maj!