NYHET

Partiordförqande Magdalena Andersson talar inför Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress 2023.

Ombud från hela Skåne samlades på Socialdemokraternas distriktskongress i Helsingborg i helgen. Kongressen antog två uttalanden: om att minska behovet av hyrpersonal i sjukvården samt om att regeringen måste stötta hushållen ekonomiskt och förhindra nedkärningar i välfärden.

Uttalanden från distriktskongressen: "Bryt beroendet av hyrpersonal"

Socialdemokraternas skånska distriktskongress i helgen beslutade om två uttalanden:

- Region Skåne måste bryta sitt beroende av hyrpersonal.

- Regeringens och Sverigedemokraternas politik är ett välfärdssvek och ett svek mot hushållen av stora mått.

424 ombud samlades i helgen i Helsingborg när Socialdemokraterna i Skåne höll distriktskongress. Förutom val och motioner fattade kongressen beslut om två uttalanden.

Minska behovet av hyrpersonal i vården
Det första uttalandet gäller att inhyrning av personal inom sjukvården måste minska till förmån för bättre arbetsvillkor för den anställda personalen. Uttalandet lyder:

"Dagens utbredda användning av bemanningsföretag är ett systemfel på den svenska arbetsmarknaden. Ett område där detta problem är tydligt är inom sjukvården, där bemanningsföretag leder till stora kostnader som skulle ha kunnat läggas på fast anställd personal. Dessutom leder det till sämre kontinuitet på arbetsplatsen. Nu behöver åtgärder vidtas för att minska beroendet av hyrpersonal.

Förra året uppgick kostnaderna för hyrpersonal i Region Skåne till över 450 miljoner kronor. Det var en ökning med 15,7 procent på bara ett år. Ökningen har också inneburit att Skåne inte längre, med SKR:s definition, betraktas som oberoende av bemanningsföretag.

Utvecklingen är oroväckande, inte minst då den sker parallellt med försämrad tillgänglighet och rapporter om dålig arbetsmiljö och svårigheter att rekrytera och behålla personal. En stor andel hyrpersonal får negativa effekter på kontinuitet och kvalitet i sjukvården.

Ska situationen i den skånska vården förbättras måste arbetsvillkoren bli bättre och beroendet av hyrpersonal brytas."

Stötta hushållen och stoppa nedskärningarna i välfärden
Det andra uttalandet gäller regeringen och Sverigedemokraternas politik, som innebär fortsatt ekonomisk oro för många hushåll och nedskärningar i välfärden. Uttalandet i sin helhet:

"I kommun efter kommun vittnar barnomsorgen, skolan, socialtjänsten och civilsamhällets aktörer om att många som levt på marginalen inte längre har möjlighet att försörja sig.

Bilden som målas upp är mörk, utbredd och inte värdig Sverige år 2023. Behoven är större och de drabbade fler. Det är ensamstående med barn, barnfamiljer och äldre som har det svårast. Matpriserna har inte ökat så kraftigt som de gör just nu på över 70 år.

I land efter land runt om i Europa presenteras krispaket för att stötta hårt prövade hushåll. Men inte i Sverige. Tidöpartierna saknar såväl handlingsplan som handlingskraft.

Samtidigt övergår nu krisen till att drabba kommunerna och regionerna och stora nedskärningar i välfärden är på väg. Sveriges kommuner och regioner går nästa år mot ett samlat underskott på 24 miljarder kronor. Nedskärningarna kommer att drabba de mest behövande.

Behoven är skriande, men Tidöpartier lämnar hushållen i sticket. Det är ett välfärdssvek och ett svek mot hushållen av stora mått."