Aktuellt

 • SD bröt sina vallöften och sålde ut väljarna på landsbygden

  Sverigedemokraterna har gett sitt stöd till alla de nedläggningar som genomförts i östra Skåne sedan valet 2022. I media beskrevs det som en vårdslakt.
  Exempelbild
 • Nedskärningar inom psykiatrin – 88,5 miljoner ska sparas in

  De styrande högerpartierna M, SD, KD och L drev under det senatser sammanträdet med psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden igenom ett sparpaket om 88,5 miljoner. Socialdemokraterna var kritiska och krävde att en konsekvensanalys skulle genomföras innan beslut om några besparingar, men röstades ner.
  Exempelbild
 • Ny chans att rädda mottagningarna i östra Skåne togs inte

  Primärvårdsnämnden fick under mötet den 24 april en ny chans att rädda de nedlagda mottagningarna i Degeberga, Hästveda och Köpingebro, men högerstyret avstod. De har till slut accepterat att nedläggningsbesluten var otillåtna och därför föreslog de att nämnden skulle godkänna dem i efterhand. Socialdemokraterna ville istället att besluten skulle rivas upp och mottagningarna öppnas igen.
  Exempelbild

Regionråd

Alla ska ha rätt till en god sjukvård utan långa väntetider. Men så är det inte i Skåne. Här är köerna längre än i övriga landet, över 30 000 skåningar väntar i vårdkön. Operationsköerna har vuxit dubbelt så mycket i Skåne som i riket och i cancersjukvården får bara drygt var tredje patient vård enligt de tidsramar som finns. Det är svårt att få tid till läkare eller att ens komma fram i telefon till sin vårdcentral. Så här kan vi inte fortsätta ha det i skånsk sjukvård. Region Skåne har sedan 2018 ett moderatlett styre.

Helkroppsbild på glada regionråd rådhuset i Kristianstad
Henrik Fritzon

Henrik Fritzon

Regionråd, gruppledare Regionstyrelsen
E-post: henrik.fritzon@skane.se

Läs mer om Henrik Fritzon här

Anna-Lena Hogerud

Carina Svensson

Regionråd, gruppledare Hälso- och sjukvårdsnämnden
E-post: Carina.EVA.Svensson@skane.se

Carina Svensson

Mattias Olsson

Regionråd, gruppledare SUS sjukvårdsstyrelse
E-post: mattias.olsson@skane.se

Anna Ingers

Anna Ingers

Regionråd, gruppledare Regionala utvecklingsnämnden
E-post: anna.ingers@skane.se

Anna-Lena Hogerud

Regionråd, föräldraledig
E-post: anna-lena.hogerud@skane.se

Kansliet

Tony Johansson, kanslichef
E-post: tony.j.johansson@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 40‬

Sara Mellander, planeringschef
Ansvarsområden: RS, RSAU, RSS, FIRS, GCC, hållbarhetsberedningen, Henrik Fritzons pol.sek
E-post: Sara.Mellander@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 67

Olja Pekusic, pressekreterare
Ansvarsområden: mediahantering och bevakning
E-post: olja.pekusic@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 32 16

Per Wilkens, kommunikatör / politisk sekreterare
Ansvarsområden: kulturnämnden, sociala medier, mediaproduktion och kampanjer
E-post: per.wilkens@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 63

Jonas Nilsson, politisk sekreterare
Ansvarsområden: HSN, PHHN, PvN, SRVN, Carina Svenssons pol.sek.
E-post: jonas.an.nilsson@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 88

André Törnkvist, politisk sektererare
Ansvarsområden: KTN, RUN, SN, admin RF, Anna Ingers pol.sek
E-post: andre.tornkvist@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 54

Henrik Månsson, politisk sekreterare
Ansvarsområden: Alla sjukhusstyrelser, regiongemensam verksamhet, folktandvården, personalnämnden, Mattias Olssons pol.sek
E-post: henrik.mansson@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 98