Distriktsstyrelsen

Skånes Socialdemokratiska Partidistrikt
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö

Tel: 040 – 660 73 00
Email: skane@socialdemokraterna.se

Styrelsen

Niklas Karlsson

Ordförande

Annelie Karlsson

Vice ordförande

Joakim Sandell

Kassör

Per-Ola Nilsson

Facklig ledare

Maria Ward

Studieorganisatör

Anna Wallentheim

Ordinarie ledamot

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Ordinarie ledamot

Rikard Larsson

Ordinarie ledamot

Johan Pettersson

Ordinarie ledamot

Anna-Lena Hogerud

Ordinarie ledamot

Johan Andersson

Ordinarie ledamot

Marika Bjerstedt Hansen

Ordinarie ledamot

Sara Anheden

Ordinarie ledamot

Suppleanter

Menaid Nocic

Suppleant

Marie Granlund

Suppleant

Marianne Fundahn

Suppleant

Martin Hallingström Skoglund

Suppleant

Anders Almgren

Suppleant

Adjungerade

Morgan Johansson

PS/VU

Anna Wallentheim

Riksdagens Skånegrupp

Henrik Fritzon

Regionfullmäktigegruppen

Per-Arne Håkansson

S för Tro o Solidaritet

Sabina Hultgren

S-Kvinnor

Kalle Olofsson

SSU distriktet

Heléne Fritzon

Europaparlamentet ledamot

Revisorer och ersättare

Stig Svensson

Revisor

Birgit Hansson

Revisor

Elo Johanessen

Revisor

Rose-Marie Carlsson

Revisorssuppleant

Thomas Schiffer

Revisorssuppleant

Ulla-Christina Lindberg

Revisorssuppleant

Verkställande utskottet

Niklas Karlsson

Ordförande

Annelie Karlsson

Vice ordförande

Joakim Sandell

Kassör

Per-Ola Nilsson

Facklig ledare

Maria Ward

Studieorganisatör

Morgan Johansson

Adjungerad

Henrik Fritzon

Adjungerad

Heléne Fritzon

Adjungerad