Stadgar


Stadgar kan man kortfattat säga är en förenings regler som bidrar till att hålla ordning och reda.

Med tydliga stadgar finns det alltid något att luta sig emot när det uppstår frågor i en förening. Oavsett om det handlar om vem som har rösträtt på ett medlemsmöte, när en kallelse ska skickas ut eller hur många ledamöter en styrelse ska ha så hittar du det i våra stadgar.

Som förening kan man också komplettera med lokala stadgar om medlemmarna anser att det finns ett behov att göra något tydligare eller om policies inte anses räcka till.

Vänd er gärna till partidistriktet om ni vill ha hjälp att tolka något i stadgarna.

Stadgarna finns att tanka ner och läsa här. Pdf, 1.1 MB.