Bidra som medlem

 

Som medlem kan du vara med och påverka på olika sätt. Att skriva motioner eller bli ombud vid distrikts- eller partikongress är en bra början

Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka vår politik. Dels kan du engagera dig lokalt i din S-förening eller arbetarekommun men du har också möjlighet att skriva motioner både till din arbetarekommun, distriktskongress eller till partikongressen som hålls vart fjärde år.

Motionerna måste behandlas och antas av ett medlemsmöte i din arbetarekommun för att därefter skickas vidare för behandling på distriktskongress. I menyn till höger hittar du protokoll från tidigare distriktskongresser.