• Högerpartierna står fast vid nedskärningarna inom barn- och mödravården

  De styrande högerpartierna M, SD, KD och L kommer att driva igenom sina planerade nedskärningar inom barn- och mödravården. Det står klart efter primärvårdsnämndens sammanträde under tisdagen, då de röstade ner Socialdemokraternas förslag om att rädda de åtta barnmorskemottagningar och en barnavårdscentral som hotas.
  Exempelbild
 • Skånska skattemiljoner ska inte gå till SD:s trollfabriker

  Ska skånska medborgares skattemedel finansiera SD:s trollfabriker och hur har nyheten om Sverigedemokraternas metoder påverkat de övriga styrande partiernas syn på samarbetet med partiet i Region Skåne?

  Under tisdagens regionfullmäktige ställde Henrik Fritzon (S) Carl Johan Sonesson (M) till svars om vilka åtgärder han planerar att vidta med anledning av nyheten om Sverigedemokraternas trollkonton.
  Exempelbild
 • Henrik Frizon ställer frågor till Carl Johan Sonesson om Sverigedemokraternas trollfabrik

  Kalla faktas granskning har avslöjat att Sverigedemokraterna sprider vilseledande information via anonyma konton genom en så kallad trollfabrik på partiets nationella kommunikationsavdelning. Granskningen avslöjar 23 anonyma konton på sociala medier, sammanlagt har cirka 1 000 inlägg från kontona under årets första tre månader fått över 27 miljoner visningar.
  Exempelbild
 • Socialdemokraterna vill avskaffa vårdvalet inom hudsjukvården

  År 2014 införde det dåvarande femklöverstyret vårdval med fri etableringsrätt för privata aktörer inom den skånska hudsjukvården. Resultatet har blivit skenande kostnader, en kraftig ökning av medicinskt omotiverade besök och personalbrist på de offentliga hudklinikerna, där de svårast sjuka patienterna vårdas.
  Exempelbild
 • SD bröt sina vallöften och sålde ut väljarna på landsbygden

  Sverigedemokraterna har gett sitt stöd till alla de nedläggningar som genomförts i östra Skåne sedan valet 2022. I media beskrevs det som en vårdslakt.
  Exempelbild
 • Nedskärningar inom psykiatrin – 88,5 miljoner ska sparas in

  De styrande högerpartierna M, SD, KD och L drev under det senatser sammanträdet med psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden igenom ett sparpaket om 88,5 miljoner. Socialdemokraterna var kritiska och krävde att en konsekvensanalys skulle genomföras innan beslut om några besparingar, men röstades ner.
  Exempelbild
 • Ny chans att rädda mottagningarna i östra Skåne togs inte

  Primärvårdsnämnden fick under mötet den 24 april en ny chans att rädda de nedlagda mottagningarna i Degeberga, Hästveda och Köpingebro, men högerstyret avstod. De har till slut accepterat att nedläggningsbesluten var otillåtna och därför föreslog de att nämnden skulle godkänna dem i efterhand. Socialdemokraterna ville istället att besluten skulle rivas upp och mottagningarna öppnas igen.
  Exempelbild
 • SD smiter från ansvaret för nedskärningarna i skånsk sjukvård

  Region Skåne styrs sedan valet av M, KD, L och SD. Men de låtsas som om SD inte ingår i styret. På så sätt slipper SD svara för nedskärningarna och L klarar sin så kallade ”röda linje” att inte sitta i regering med SD. Resultatet blir att ansvar inte kan utkrävas. De närmast farsartade scenerna i regionfullmäktige i veckan tydliggör att denna charad måste upphöra. Det skriver Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.
  Exempelbild
 • 475 medarbetare ska bort från SUS

  Den styrande treklövern meddelade tillsammans med Sverigedemokraterna att styrelsen för Skånes universitetssjukhus har för avsikt att minska personalstyrkan med cirka 475 medarbetare.
  Exempelbild
 • Regionstyret förhalar viktiga reformer för missbruksvården

  Vården för opioidmissbrukare, så kallade LARO-mottagningar, finns idag framför allt i de större städerna. Socialdemokraterna lade redan 2022 flera förslag för att få en större spridning av mottagningarna och bättre tillgänglighet i hela Skåne. De är kritiska mot att högerpartierna som styr Region Skåne fortsätter att skjuta besluten framför sig och inte ger besked om hur de ställer sig till förslagen.
  Exempelbild
 • Höger stryper finansieringen av skånsk kultur och folkbildning

  År efter år urholkas stödet för det skånska kulturlivet när M-KD-L-SD-styret vägrar att ge verksamheterna rimliga uppräkningar för att kompensera för den ökade pris och löneutvecklingen.
  Exempelbild
 • Tidöpartierna har fortfarande ingen plan för palliativa

  Den specialiserade palliativa avdelningen i Trelleborg har varit stängd sedan november förra året. Tidöpartierna har lovat att stängningen ska vara tillfällig, men kan fortfarande inte ge några besked om när avdelningen ska öppna.
  Exempelbild
 • Ekonomisk sammanklappning i Tidöstyrda Region Skåne

  Region Skånes bokslut för 2023 är en total sammanklappning för Tidöpartierna som styr regionen sedan valet. Underskottet för 2023 uppgick till mer än fyra miljarder. Men det är inte slut där. I år väntar ännu större underskott, skriver Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.
  Exempelbild
 • Personalens larm om brister i hjälpmedelshanteringen kräver åtgärder

  Skånska patienter som behöver så kallade värmehjälpmedel har inte kunnat få dessa utskrivna under uppemot ett års tid på grund av administrativa problem. Det framkommer i en anmälan som vårdpersonal gjort till Region Skånes visselblåsarfunktion. Anmälan lämnas dock utan åtgärd eftersom den bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens ansvarsområde.
  Exempelbild
 • Allvarligt att styret mörkar polisens kritik

  I ett brev till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden riktar Polismyndigheten stark kritik mot stängningen av psykakuten i Kristianstad under kvällar och nätter.
  Exempelbild
 • Stängningen av barn- och ungdomsmottagningen i Trelleborg måste stoppas

  Socialdemokraterna i Region Skåne ger ett tydligt svar. Stängningen av barn- och ungdomsmottagningen i Trelleborg måste stoppas. De palliativa platserna ska hållas öppna. Lasarettet i Trelleborg måste få möjlighet att utvecklas, inte avvecklas.
  Exempelbild
 • Rädda barnmottagningen i Trelleborg

  Tidöpartierna som styr Region Skåne vill stänga barnmottagningen i Trelleborg för att spara pengar. Det kan vi socialdemokrater aldrig gå med på. Och vi kommer att göra vad vi kan för att stoppa förslaget.
  Exempelbild
 • Region Skåne ger S rätt: Otillåtna beslut bakom vårdslakten

  En rapport från Region Skåne bekräftar att besluten att lägga ner vårdcentralen i Degeberga, distriktssköterskemottagningen och BVC-filialen i Hästveda och BVC-filialen i Köpingebro har fattats i strid med gällande delegationsordning. Rapporten understryker även att de styrande partierna M, KD och L var informerade och hade gett sitt godkännande till att de otillåtna besluten skulle fattas.
  Exempelbild
 • 186 miljoner i besparingskrav för psykiatrin

  Tidöpartiernas budget för 2024 innebär en ny kalldusch för den skånska psykiatrin, habiliteringen och hjälpmedelsverksamheten. Enligt förvaltningens egna beräkningar saknas 186,5 miljoner i styrets förslag till internbudget. De pengarna kommer att behöva sparas in under året för att nämnden ska uppfylla Kommunallagens krav på ekonomi i balans.
  Exempelbild
 • 500 kronor för hela Skåne - så vill S förbättra för seniorerna

  Socialdemokraterna föreslår en Skånekort för seniorer. Alla över 70 år ska ges möjlighet att köpa en månadsbiljett som gäller i hela Skåne för 500 kronor.
  Exempelbild
 • Tidöpartierna sviker funktionsnedsatta barn – Dumle läggs ner

  Tidöpartierna M, SD, KD och L röstade under tisdagen den 19/12 ner Socialdemokraternas förslag om att stoppa nedläggningen av specialenheten Dumle. Det är en verksamhet som sedan 1985 hjälpt svårt funktionsnedsatta barn och vuxna att leka på sina villkor och hitta rätt bland enklare hjälpmedel.
  Exempelbild
 • Ingen plan för att öppna palliativa i Trelleborg

  Tidöpartierna i primärvårdsnämnden röstade nyligen ner Socialdemokraternas förslag om att ta fram en handlingsplan för att öppna den specialiserade palliativa avdelningen på lasarettet i Trelleborg. Avdelningen stängdes i slutet av november på grund av personalbrist efter att många anställda valt att sluta. Socialdemokraterna är kritiska till beslutet.
  Exempelbild
 • Sparkraven tilltar på Skånes universitetssjukhus 2024

  Trots att Tidöpartierna i Region Skånes lånar miljarder till driften kommer det saknas pengar i vården även nästa år. Skånes universitetssjukhus, som har det största underskottet, förväntas spara hela 815 miljoner kronor 2024. Det stod klart när sjukhusstyrelsen fastställde sin budget för 2024.
  Exempelbild
 • Tidöpartierna vill fortsätta skuldsätta skåningarna

  Det skriver Henrik Fritzon, oppositionsledare i Region Skåne som idag presenterar Socialdemokraternas budgetförslag för 2024 under titeln ”Ansvar för Skåne”.
  Exempelbild
 • Högerstyrets nedskärningar drabbar svårt funktionsnedsatta

  Socialdemokraterna kräver att den planerade nedläggningen av specialenheten Dumle stoppas. Dumle – Du Utvecklas Med Lek – är en unik verksamhet som sedan 1985 riktar in sig på att hjälpa vuxna och barn på så kallat tidig utvecklingsnivå, det vill säga kognitiva förmågor upp till 18 månaders nivå.
  Exempelbild
 • Satsa på personalen för att kunna öppna psykakuten

  Socialdemokraterna föreslår att en särskild lönesatsning genomförs inom psykiatrin i Kristianstad för att kunna rekrytera och behålla tillräckligt med personal för att återställa psykakutens öppettider. Sedan juni 2022 har akuten tvingats hålla stängt på kvällar och nätter på grund av personalbrist.
  Exempelbild
 • Det ekonomiska kaoset i Region Skåne – förklarat

  Få kan ha undgått de senaste veckornas skriverier om de skenande underskotten i Region Skåne, den politiska striden om så kallade ”synnerliga skäl” och ifrågasättandena om det ens är lagligt att göra som de styrande Tidöpartierna vill. Tony Johansson, kanslichef och budgetansvarig för Socialdemokraterna i Region Skåne, reder ut vad det är som händer.
  Exempelbild
 • S: Satsa på personalen istället för att privatisera logopedin

  Högerstyret har föreslagit att logopedin i Skåne ska privatiseras och splittras upp i ett vårdval.
  Exempelbild
 • S: Bygg ut äldrevården

  Skåne är sämst i landet på att ha geriatriska vårdplatser. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen.
  Exempelbild
 • S överklagar otillåtna nedläggningsbeslut

  Flera av de kontroversiella nedskärningarna inom primärvården i östra Skåne har beslutats på ett otillåtet sätt.
  Exempelbild
 • Tre socialdemokratiska förslag för bättre arbetsmiljö

  Socialdemokraterna i Region Skåne presenterade nyligen tre konkreta förslag på arbetsmiljöförbättringar för personalen i Region Skåne.
  Exempelbild
 • Ekonomiskt kaos i regionen när högern tar springnota

  Tidöpartierna, som styr Region Skåne, har kört Region Skånes ekonomi i botten. Det konstaterar oppositionsledaren Henrik Fritzon. Detta efter att regionstyret meddelat att underskotten nu är så stora att de är omöjliga åtgärda. Men istället för att höja skatten vill regionstyret låna till driften.
  Exempelbild
 • Katastrofal underfinansiering

  Sjukvårdens underskott försämrar villkoren för den vårdpersonal som är nödvändig för att hålla operationssalar igång och vårdplatser öppna. Vårdplatserna är redan nu färre än innan pandemin. Det skriver Mattias Olsson (S) regionråd och andre vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS.
  Exempelbild