NYHET

Tidöpartierna har fortfarande ingen plan för palliativa

Den specialiserade palliativa avdelningen i Trelleborg har varit stängd sedan november förra året. Tidöpartierna har lovat att stängningen ska vara tillfällig, men kan fortfarande inte ge några besked om när avdelningen ska öppna.

Exempelbild

Socialdemokraterna har flera gånger föreslagit att primärvårdsnämnden ska ta fram en handlingsplan för att se till att avdelningen kan öppna igen. Tidöpartierna fortsätter att säga nej. Under tisdagen röstade de ner förslaget igen, utan något eget motförslag.

–Om nämnden vill öppna de här vårdplatserna, då får man också vara beredd att engagera sig och ta ansvar för att det ska hända. Tidöpartierna väljer istället att vara passiva, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande för primärvårdsnämnden.

Socialdemokraterna vill att nämnden ska arbeta tillsammans med lokala chefer, personal och fackförbund för att reda ut varför så många sagt upp sig och vad som krävs för att kunna rekrytera den personal som behövs. De vill också ha en tydlig tidplan med ett datum för när avdelningen ska öppnas igen.

–Vi är beredda att göra vad som krävs för att öppna avdelningen igen. Men om Tidöpartierna inte vill ha vår hjälp kan vi inte tvinga dem att ta emot den. Nu är det upp till dem att leverera, säger Jonas Esbjörnsson (S).