Partidistrikt Skånes personal, från vänster: Petra Bergquist, Anders Malmström, Mikael von Krassow, Harris Cheema, Elin Engdahl och Margareta Liljedahl Eriksson. På bilden saknas Anders Svärd.

Partidistrikt Skånes personal, från vänster: Petra Bergquist, Anders Malmström, Mikael von Krassow, Harris Cheema, Elin Engdahl och Margareta Liljedahl Eriksson. På bilden saknas Anders Svärd.

Personal

Skånes Socialdemokratiska Partidistrikt
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö

Tel: 040 – 660 73 00
Email: skane@socialdemokraterna.se

 

Petra Bergquist
Förste ombudsman

Ekonomi – Personalfrågor – Verkställande utskottet – Styrelsen –

Distriktskongress -Kongress – Kampanj – Första Maj arrangemang –

Folkrörelsekontakter
Direkttelefon: 040-660 73 09

E-post: petra.bergquist@socialdemokraterna.se

Anders Malmström
Presskontakt och kommunikationsombudsman
Kommunikation – Mediakontakt- Opinionsbildning – Omvärldsbevakning
Direkt: 073-835 37 32

E-post: anders.malmstrom@socialdemokraterna.se

Margareta Liljedahl Eriksson
Studie- och kyrkopolitisk ombudsman
Studier- Förtroendemannautveckling – Kyrkopolitik – Internationellt – EU
Direkttelefon: 040-660 73 01
E-post: margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

Elin Engdahl
Organisationsombudsman
Organisationsutveckling – Medlemsvärvning
Direkt: 040-660 73 10
E-post:
elin.engdahl@socialdemokraterna.se

Anders Svärd
Organisationsombudsman
Organisationsutveckling – Medlemsvärvning – Intern kommunikation – Varumärkesvård– Event
Direkttelefon: 040-660 73 05
E-post: anders.svard@socialdemokraterna.se

Harris Cheema
Verksamhetsassistent Ekonomi

Ekonomi – Styrelsen – CRM
Direkttelefon: 040-660 73 08
E-post: harris.cheema@socialdemokraterna.se

Mikael von Krassow
Kontorsvaktmästare
Administration – CRM – Vaktmästeri
Direkttelefon: 040- 660 73 12
E-post: skane@socialdemokraterna.se
E-post: mikael.vonkrassow@socialdemokraterna.se