Henrik Fritzon

Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Henrik Fritzon

 

Jag arbetar politiskt för att jag vill skapa ett rättvisare samhälle. Jag vill bidra till att bekämpa de stora orättvisor som finns, i Sverige och i världen. I ett modernt samhälle är det inte rimligt att människor ska födas med så radikalt olika förutsättningar som nu sker. Klassamhället måste förpassas till historiens skräphög.

Jag vill ha ett samhälle med en väl utbyggd välfärd som ger trygghet till alla medborgare. Alla måste kunna få ett jobb, en bostad, bra utbildning och god sjukvård samt den trygghet som följer med ordentliga pensioner och socialförsäkringssystem.

Mitt nuvarande fokus ligger på att arbeta för ett bättre Skåne, och allra främst en bättre skånsk sjukvård. Den skånska sjukvården har nu orimligt långa vårdköer. Detta är följden av en långvarig underfinansiering. Det borgerliga regionstyret har därtill lagt stora sparbeting på sjukvården även under covid-pandemin då vårdens utmaningar var särskilt stora.

Min ambition är att bygga bort de skånska vårdköerna så att alla skåningar kan få vård inom vårdgarantins tidsramar. För att detta ska bli verklighet måste vi få en ny politisk ledning i Region Skåne. Vi behöver ersätta det borgerliga regionstyret med ett S-styre efter valet den 11 september.

Jag föddes i Jönköping 1972. 1985 inleddes mitt politiska engagemang när jag gick med i den lokala SSU-klubben. Jag har sedan dess på olika sätt arbetat för ett bättre samhälle. Jag växte upp i Jönköping men har bott större delen av mitt vuxna liv i Skåne. Först i Lund, där jag läste humanistiska ämnen på universitetet, sedan i Kristianstads kommun, där jag nu bor med min familj.

Om Henrik Fritzon

Arbetar som regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

År 2010 blev han regionråd i Skåne och var första perioden ansvarig för Hälso- och sjukvårdsfrågor i opposition. 2014 utsågs han till partiets gruppledare i Region Skåne och mandatperioden 2014 – 18 var han regionstyrelsens ordförande i Skåne. Sedan valet 2018 är han regionråd och oppositionsledare. Han är också förtroendevald inom Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Har tidigare arbetat bland annat som partiombudsman och politisk skribent.

Sitter i regionstyrelsen och regionfullmäktige i Region Skåne sedan 2006. Var mellan 2007 – 2010 andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i regionen.