NYHET

Rädda barnmottagningen i Trelleborg

Tidöpartierna som styr Region Skåne vill stänga barnmottagningen i Trelleborg för att spara pengar. Det kan vi socialdemokrater aldrig gå med på. Och vi kommer att göra vad vi kan för att stoppa förslaget.

Exempelbild

Nedskärningspolitiken i sjukvården fortsätter. Och nu är det barnen som drabbas. För några dagar sedan kom beskedet att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill spara 7,5 miljoner kronor genom att stänga ner barnmottagningen i Trelleborg och i stället skicka Trelleborgsbarn i behov av sjukhusvård till Ystad.


Regionskatten i Skåne är den tredje lägsta i landet. När det viktigaste för Tidöpartierna är att hålla skatten så låg som möjligt drabbas barn och föräldrar i Trelleborg. Vi socialdemokrater tycker istället att närhet och trygghet måste prioriteras och vi är övertygade om att det är viktigt för familjer i Trelleborg.

Vi socialdemokrater vill därför se en annan utveckling i Trelleborg och Skåne. Patienterna, oavsett om de är barn eller vuxna, förtjänar vård i tid och att inte tvingas till onödiga resor för att få vård. Vi står upp för vårt sjukhus i Trelleborg och vet hur stor betydelse lasarettet har för invånarna i denna del av Skåne. Förutom att det måste bli ett slut på ständiga sparpaket, måste lasarettet få möjlighet att utvecklas och ta hand om patienter oavsett ålder.

I dag lyder barnmottagningen under sjukhusförvaltningen i Ystad och beslutet om nedläggning fattas av sjukhusstyrelsen där. Det är i grunden en märklig ordning att Ystads lasarett bestämmer över vården i Trelleborg. Vi socialdemokrater kräver därför att nedstängningen ska stoppas och att ansvaret för barnmottagningen ska flyttas över till Trelleborgs lasarett.

Högerpartiernas lågskattepolitik och dåliga ekonomistyrning gör att Region Skåne år efter år lägger sparkrav i den skånska sjukvården. Inte nog med att regionstyret lånar till driften och skickar notan till våra barn, passar de även på att dra in vården för barnen i Trelleborg. Det är helt orimligt och det måste stoppas.

Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne
Birgitta Almroth (S), andre vice ordförande I sjukhusstyrelse Trelleborg

Debattartikeln publicerades först i Trelleborgs Allehanda:
https://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/radda-barnmottagningen-i-trelleborg/