NYHET

500 kronor för hela Skåne - så vill S förbättra för seniorerna

Socialdemokraterna föreslår en Skånekort för seniorer. Alla över 70 år ska ges möjlighet att köpa en månadsbiljett som gäller i hela Skåne för 500 kronor.


Exempelbild

- Med vårt förslag gör vi det enkelt och billigare för personer över 70 år att för en låg avgift ta sig runt i hela Skåne, säger Andreas Schönström, gruppledare för Socialdemokraterna i kollektivtrafiknämnden.

Regionstyret har lagt ett förslag om en rabatt om 25 % för personer över 70 år. Socialdemokraterna stödjer förslaget, men vill därutöver att ett Skånekort för seniorer ska införas för 500 kronor. Med styrets förslag skulle detta kort kosta drygt 980 kronor. Möjligheten för skånska kommuner att erbjuda gratis kollektivtrafik inom sin kommungräns ska finnas kvar så länge kommunen väljer tillköp.

En ambitiös seniorrabatt skapar incitament för att få fler att åka kollektivt i stället för att välja bilen vilket bidrar till att minska energianvändningen och klimatutsläppen. Under 2000-talet har biljettpriserna i Sveriges lokaltrafik ökat med 139 procent. Under samma tid har bensinpriset blivit 71 procent dyrare, enligt siffror från SCB. Pensionärer åker kollektivt i större utsträckning än andra grupper och har således drabbats av högre prisökningar än vad bilisterna gjort. I ekonomiskt utmanande tider vill Socialdemokraterna i Region Skåne göra kollektivtrafiken i Skåne mer attraktiv.

- Jag hoppas att de andra partierna ser fördelarna med vårt förslag och väljer att bifalla det, avslutar Andreas Schönström (S).