NYHET

Tidöpartierna sviker funktionsnedsatta barn – Dumle läggs ner

Tidöpartierna M, SD, KD och L röstade under tisdagen den 19/12 ner Socialdemokraternas förslag om att stoppa nedläggningen av specialenheten Dumle. Det är en verksamhet som sedan 1985 hjälpt svårt funktionsnedsatta barn och vuxna att leka på sina villkor och hitta rätt bland enklare hjälpmedel.

Exempelbild

Målgruppen är personer på tidig utvecklingsnivå, det vill säga med kognitiva förmågor upp till motsvarande 18 månaders ålder. På Dumle får de hjälp att prova ut specialanpassade leksaker och enklare hjälpmedel som gör det lättare att koncentrera sig, slappna av och förstå var kroppens gränser går. Det stödet försvinner nu vid årsskiftet.

– Jag måste säga att jag är djupt besviken. Med berått mod väljer Tidöpartierna att trampa på en av de mest utsatta grupperna i samhället. Så lågt trodde jag faktiskt inte att de skulle sjunka, säger Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Tidöpartierna har försvarat beslutet genom att hävda att patienterna istället ska få samma hjälp hos regionens habiliteringsmottagningar. Men habiliteringens uppdrag är fokuserat på andra sorters insatser och de har varken den speciella kompetens eller det unika utbud av specialanpassade leksaker, sinnesstimulerande och aktiverande material som Dumle erbjuder.

Tidöpartierna har även insisterat på att nedläggningsbeslutet inte är en besparingsåtgärd. Det gör det väldigt svårt att förstå varför man över huvud taget fattar beslutet, menar Maria Wharton Stjärnskog (S):

– Det gör ju beslutet helt obegripligt. Nedläggningen riskerar att få stora negativa konsekvenser för patienter och anhöriga, och nu säger Tidöpartierna att de inte ens sparar några pengar på det. Men varför vill de då göra det? Jag förstår uppriktigt sagt inte, säger hon.