NYHET

Personalens larm om brister i hjälpmedelshanteringen kräver åtgärder

Skånska patienter som behöver så kallade värmehjälpmedel har inte kunnat få dessa utskrivna under uppemot ett års tid på grund av administrativa problem. Det framkommer i en anmälan som vårdpersonal gjort till Region Skånes visselblåsarfunktion. Anmälan lämnas dock utan åtgärd eftersom den bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens ansvarsområde.

Exempelbild

Socialdemokraterna kräver därför att psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden agerar och har lämnat in ett så kallat initiativärende inför nästa sammanträde.

– Det är förstås ett haveri att svårt sjuka patienter lämnas utan de hjälpmedel som de behöver under så lång tid. Det måste åtgärdas omedelbart. Vi föreslår också att nämnden gör ordentlig utredning av hur det kunde gå så här illa och hur man ska förhindra att fler patienter drabbas, säger Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

I anmälan står det att möjligheten att skriva ut värmehjälpmedel försvann när regionen digitaliserade förskrivningen. När personalen påtalade detta uppmanades de att skicka in en ansökan om att hjälpmedlen skulle införas igen. Det gjorde de i februari 2023.

I december, tio månader senare, fick de svaret att ansökan inte kunde behandlas på grund av nya rutiner och blev uppmanade att skicka en ny, men utan några garantier för att den skulle behandlas i rimlig tid, eller alls, den här gången. Därför vände de sig istället till visselblåsarfunktionen.

–Det säger en hel del om hur skadat förtroendet för organisationen är när vårdpersonalen känner sig tvungna att vända sig till visselblåsarfunktionen. Eftersom den anmälan lagts ned ser vi inget annat alternativ än att lyfta frågan politiskt. Det här är allvarligt. Nämnden måste ta sitt ansvar, säger Maria Wharton Stjärnskog (S).