NYHET

Region Skåne ger S rätt: Otillåtna beslut bakom vårdslakten

En rapport från Region Skåne bekräftar att besluten att lägga ner vårdcentralen i Degeberga, distriktssköterskemottagningen och BVC-filialen i Hästveda och BVC-filialen i Köpingebro har fattats i strid med gällande delegationsordning. Rapporten understryker även att de styrande partierna M, KD och L var informerade och hade gett sitt godkännande till att de otillåtna besluten skulle fattas.

Exempelbild

– Det är svårt att tolka på något annat sätt än att styret låtit tjänstemännen ta dessa djupt impopulära beslut för att slippa ta ansvar själva. Trots att det strider mot de regler som nämnden själv har satt upp. Sedan har de medvetet mörkat det i flera månader. Det är odemokratiskt. Det är oetiskt. Det är naturligtvis en skandal, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Primärvårdsnämndens delegationsordning är tydlig med att förvaltningschefen får fatta beslut om att öppna nya verksamheter, men inte lägga ner befintliga. Ändå fattade förvaltningschefen beslut om att lägga ner vårdcentralen, distriktssköterskemottagningen och BVC-filialerna den 15 maj.

Därefter hemlighölls besluten fram till den 27 september. Trots att Socialdemokraterna ställde frågor om de berörda verksamheterna under denna tid valde styret att undanhålla informationen att nedläggningsbesluten redan hade fattats.

Styret har försvarat sig genom att påstå att de gör en annan tolkning av delegationsordningen, men har hittills vägrat förklara hur den tolkningen ser ut. Den förklaringen ger inte Jonas Esbjörnsson (S) mycket för:

–Jag hade kunnat köpa styrets förklaring att det här var ett misstag, om det inte hade varit för att de också mörkat det hela i flera månader. Varför skulle de göra det om de var övertygade om att allt gått rätt till? Det bevisar att det här var avsiktligt, att de medvetet brutit mot reglerna och vilselett nämnden.

Resultatet av styrets regelbrott är att tillgången till nära vård försämrats kraftigt i Degeberga, medan Hästveda och Köpingebro står helt utan. Socialdemokraterna krävde så sent som på primärvårdsnämndens sammanträde den 13 december att de nedlagda verksamheterna skulle öppnas igen, men röstades ner av Tidöpartierna M, SD, KD och L. Jonas Esbjörnsson (S) hoppas att de nu ska vara beredda att ompröva det beslutet:

–Jag hoppas att rapporten ska mana till lite ödmjukhet. Styret har gjort fel, och de som fått lida för det är byborna i Degeberga, Hästveda och Köpingebro. De förtjänar en ursäkt. Men framför allt förtjänar de att få tillbaka de mottagningar som Tidöpartierna tagit ifrån dem, säger han.

Utredningen som är skriven av Region Skånes kanslidirektör kan laddas ner här. Länk till annan webbplats.