NYHET

Sparkraven tilltar på Skånes universitetssjukhus 2024

Trots att Tidöpartierna i Region Skånes lånar miljarder till driften kommer det saknas pengar i vården även nästa år. Skånes universitetssjukhus, som har det största underskottet, förväntas spara hela 815 miljoner kronor 2024. Det stod klart när sjukhusstyrelsen fastställde sin budget för 2024.

Exempelbild

– Tidöstyret försvarade att man lånade till driften nästa år med att den dåliga ekonomin inte skulle gå ut över vården. Men redan nu ser vi att det inte stämmer. Pengarna räcker inte och istället fortsätter nedskärningspolitiken med oförminskad styrka, säger Mattias Olsson (S) som är andre vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS.

Samtidigt som styrelsen för SUS antog internbudgeten klubbades även ett sparpaket på 670 miljoner kronor. Där framgår det att de styrande partierna förväntar sig spara 65 miljoner kronor genom att göra det svårare att anställa läkare genom en förstärkt dispensförfaran. Socialdemokraterna i styrelsen var kritiska mot förslaget.

– Just nu väntar tusentals patienter på vård i sydvästra Skåne och då väljer Tidöpartierna att minska antalet läkare på SUS. Det är minst lika kortsiktigt som att låna till driften, fortsätter Mattias Olsson (S), som menar att sparkraven nu på allvar kan bli kännbara för patienter och medarbetare.