NYHET

Stängningen av barn- och ungdomsmottagningen i Trelleborg måste stoppas

Socialdemokraterna i Region Skåne ger ett tydligt svar. Stängningen av barn- och ungdomsmottagningen i Trelleborg måste stoppas. De palliativa platserna ska hållas öppna. Lasarettet i Trelleborg måste få möjlighet att utvecklas, inte avvecklas.

Exempelbild

Bara några dagar innan jul meddelade Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad att de ville stänga barn- och ungdomsmottagningen i Trelleborg. Motivet var att spara pengar. Mottagningen som ligger på Trelleborgs lasarett och sorterar under sjukhusstyrelsen i Ystad fick därmed ett dråpslag. Beslutet var inte förankrat med medarbetarna varken på mottagningen i Trelleborg som ska stängas eller på mottagningen i Ystad som ska ta över ansvaret för patienterna. Ärendet hastades fram utan normal beredning och kom som en chock för många.


Vi socialdemokrater är övertygade om att närhet och trygghet är viktigt för barn och ungdomar i behov av vård och förstår lasarettets stora betydelse för hela sydvästra Skåne. Vi har därför agerat på flera olika nivåer för att försöka stoppa nedstängningen. Vi reserverade oss mot beslutet i sjukhusstyrelse Ystad och krävde i Trelleborgs sjukhusstyrelse att den skulle försöka rädda verksamheten. En stängning skulle försämra tryggheten och närheten till vård för tusentals barn och deras familjer.

Vi har även fått understöd av våra partikamrater i Trelleborgs kommunstyrelse som där fick med sig alla partier på en skriftlig protest skickad till regionstyrelsen.

Då försöken på sjukhusstyrelsenivå misslyckats har vi nu lyft frågan till regionstyrelsen. Där har vi i ett initiativärende föreslagit att regionstyrelsen ska fatta beslut om att stängningen ska stoppas och att ansvaret för mottagningen ska flyttas över från Ystad till Trelleborg.

Frågan om barnmottagningens framtid ligger därför nu hos Carl-Johan Sonesson (M) och de styrande högerpartierna i regionstyrelsen. Vi socialdemokrater hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och sätter stopp för nedmonteringen av barn- och ungdomssjukvården i Trelleborg. Vi är tacksamma för engagemanget från Rädda vårt sjukhus och hoppas att våra gemensamma ansträngningar kan förhindra en nedmontering av lasarettet i Trelleborg.

Henrik Fritzon (S), gruppledare och andre vice ordförande i regionstyrelsen

Birgitta Almroth (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Trelleborg

Birgitta Cestrone Nyman (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Ystad

Artikeln har tidigare publicerats i Trelleborgs Allehanda