NYHET

Tidöpartierna vill fortsätta skuldsätta skåningarna

Det skriver Henrik Fritzon, oppositionsledare i Region Skåne som idag presenterar Socialdemokraternas budgetförslag för 2024 under titeln ”Ansvar för Skåne”.

Exempelbild

När vi snart går in i det andra året präglat av lågkonjunktur är förutsättningarna synnerligen dåliga. Det prognosticerade underskottet för 2023 är -4,5 miljarder kronor och skuldsättningen växer kraftigt. Budgetunderskottet förklaras av Tidöpartiernas orealistiska budget för i år, då de inte ens finansierade löneökningarna för Region Skånes personal. I sitt budgetförslag för 2024 medger de sitt misstag och delar ut ”retroaktiv täckning” för sådant som de valde att ignorera i sin förra budget.

Sjukvården får en ansenlig ökning av anslagen i Tidöpartiernas budgetförslag. Det är positivt att de till slut ger Socialdemokraterna rätt. Problemet är att pengarna inte finns. De betalar för satsningarna genom att skuldsätta skåningarna.
Konsekvensen blir att räntekostnaderna ökar och tränger ut verksamhet. Den redan nu höga skuldnivån bådar inte heller gått inför de stora investeringar som ska göras framöver, bland annat ett nytt sjukhus i Lund för i storleksordningen 30 miljarder kronor.
Trots att kommunallagen är tydlig med att budgeten måste vara i balans, vill Tidöpartierna budgetera ett underskott för nästa år på över fyra miljarder. De hänvisar till så kallade synnerliga skäl, men för att få göra det ska den finansiella ställningen vara god. Region Skåne har dock en mycket svag finansiell ställning. Det saknas därmed lagstöd för Tidöpartiernas budgethantering.
Vi Socialdemokrater har emellertid att förhålla oss till att Tidöpartierna tömt Region Skånes lador. Inte heller vi kan lägga fram en budget som är i balans. Men vi kan agera ansvarsfullt.
Det budgetförslag som vi idag lägger fram ger sjukvården större anslag än Tidöpartiernas budget. Samtidigt halverar vi underskottet 2024 och kompenserar, till skillnad från Tidöpartierna, för det under kommande år, det vill säga vi lånefinansierar inte våra satsningar.
Därmed kan vi rentav minska låneskulden under planperioden, sänka räntekostnaderna och ge regionen goda förutsättningar att finansiera de stora sjukhusinvesteringarna.
Vi finansierar detta genom att föreslå en skattehöjning. Skåningarna behöver dock inte oroa sig för en skattechock med vår politik. Vårt förslag till höjning av den regionala skatten är i reda pengar lägre än sänkningarna av de skatter som riksdagen beslutar över. Skåningarna kommer därför att betala mindre i skatt nästa år, även efter denna höjning.
På så sätt tar vi ansvar idag, vi skuldsätter inte våra barn och vi säkrar sjukvårdens förutsättningar imorgon.
Henrik Fritzon
Gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Artikeln är tidigare publicerad i Kristanstadsbladet.
https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/tidopartierna-vill-fortsatta-skuldsatta-skaningarna/ Länk till annan webbplats.