NYHET

186 miljoner i besparingskrav för psykiatrin

Tidöpartiernas budget för 2024 innebär en ny kalldusch för den skånska psykiatrin, habiliteringen och hjälpmedelsverksamheten. Enligt förvaltningens egna beräkningar saknas 186,5 miljoner i styrets förslag till internbudget. De pengarna kommer att behöva sparas in under året för att nämnden ska uppfylla Kommunallagens krav på ekonomi i balans.

Exempelbild

– För tre veckor sedan stod företrädare för styret och påstod att de satsade stort på psykiatrin i sin budget. Nu kommer verkligheten i kapp. Det blir inga satsningar. Det blir 186 miljoner i nedskärningar. Det är det sista verksamheten behöver, säger Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelnämnden.

Under budgetberedningen efterlyste Socialdemokraterna behovsanalyser från alla sjukhus och förvaltningar, men inga sådana redovisades. Först nu presenteras detaljerade beräkningar över hur mycket resurser som behövs, flera veckor efter att regionfullmäktiges budget antagits.

Tidöpartierna i Region Skåne, bestående av SD, M, KD och L, skonar inte ens barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) från nedskärningar. 14 miljoner förväntas BUP spara som en konsekvens av internbudgeten. Samtidigt är det bara en femtedel av patienterna som får utredning eller behandling inom vårdgarantins 30 dagar, och mer än hälften av dem får vänta mer än tre gånger så länge.

–Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat kraftigt under lång tid. Ska BUP klara av att möta den utmaningen, då de få pengar till att utöka verksamheten i samma takt. Nu förväntar sig Tidöpartierna istället att de ska spara 14 miljoner. Det är ju helt verklighetsfrånvänt, säger Maria Wharton Stjärnskog (S).