NYHET

S: Satsa på personalen istället för att privatisera logopedin

Högerstyret har föreslagit att logopedin i Skåne ska privatiseras och splittras upp i ett vårdval.

Exempelbild

Förslaget har sågats av både Logopedförbundet och verksamhetscheferna inom den regionala logopediverksamheten. Socialdemokraterna röstade nej till förslaget. Istället la de flera egna förslag för att korta de långa köerna inom logopedi. Framför allt handlar det om att skjuta till mer resurser till det arbete som redan bedrivs och göra satsningar på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för logopeder.

– Den främsta anledningen till att vi har långa köer inom logopedin är att det finns betydligt färre logopeder i Skåne än i resten av landet. Det löser man inte genom att splittra upp verksamheten och lägga ut den på privata aktörer, säger Carina Svensson (S), regionråd och andre vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden