NYHET

Allvarligt att styret mörkar polisens kritik

I ett brev till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden riktar Polismyndigheten stark kritik mot stängningen av psykakuten i Kristianstad under kvällar och nätter.

Exempelbild

Brevet skickades i början av oktober, men det har undanhållits från nämnden och inte anmälts vid något av de två sammanträden som hållits sedan dess.

– Nämnden har inte ens blivit informerad om att polisen kontaktat regionen. Antingen tar inte de styrande Tidöpartierna polisens kritik på allvar. Eller så inser de att deras nedskärningar i psykiatrin fått så allvarliga effekter att de inte vill att nämnden får reda på det, säger Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

I brevet framhåller den biträdande polisområdeschefen för Blekinge och nordöstra Skåne att stängningen av akutmottagningen lett till en kraftig ökning av ärenden där polisen måste ingripa för att hjälpa människor som mår psykisk dåligt. Det gäller i synnerhet självmordsförsök som ökat med uppemot 76 procent.

Det leder till att patienterna får ett senare och sämre omhändertagande än de hade fått om de kunnat få hjälp direkt på psykakuten, men också till att det polisiära och brottsförebyggande arbetet blir lidande när polispatruller istället måste täcka upp för psykiatrin.

– Vi har lagt flera förslag för att komma till rätta med personalbristen och återställa öppettiderna på akuten, men de styrande Tidöpartierna har sagt nej till allt utan att komma med några egna förslag. Nu ser vi hur deras passivitet får allt mer allvarliga konsekvenser, framför allt för patienterna, men också för samhället i stort, säger Maria Wharton Stjärnskog (S).