NYHET

Höger stryper finansieringen av skånsk kultur och folkbildning

År efter år urholkas stödet för det skånska kulturlivet när M-KD-L-SD-styret vägrar att ge verksamheterna rimliga uppräkningar för att kompensera för den ökade pris och löneutvecklingen.

Exempelbild

– Nu ser vi den fulla effekten av högerns kulturpolitik. Det statliga stödet är ett hån mot kulturen. För vad ska man annars kalla en ökning med endast 0,9 procent samtidigt som inflationen varit tio procent?, säger Stefan Pettersson (S), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Under torsdagen reviderades den regionala kulturbudgeten efter att det statliga stödet fördelats enligt kultursamverkansmodellen. I budgeten räknas regionbidraget upp med 2,3 procent och den statliga medfinansieringen med 0,9 procent.

Endast ett fåtal av kulturverksamheterna får höjt verksamhetsstöd. För de övriga väntar uppsägningar och neddragen verksamhet när alltmer av anslagen äts upp av fasta kostnader.
– Högerstyrets budget innebär kännbara nedskärningar, leder till ett fattigare kulturutbud för skåningarna och kommer leda till att Skåne förlorar kompetenta kulturarbetare, säger Stefan Pettersson (S).

Neddragningar i urval:

  • Budgeten för projekt- och utvecklingsbidrag minskas med 1,5 miljoner. Det slår direkt mot det fria kulturlivet i regionen.
  • Bildkonsten drabbas när budgeten för Region Skånes konstinköp skärs ner med tre fjärdedelar.
  • Folkbildningen som redan är hårt pressad av tidöpartierna i regeringens stora nedskärningar fredas inte heller i Region Skåne och får även de klara sig utan uppräkningar.

Kulturnämnden får i Socialdemokraternas budget full uppräkning.