NYHET

Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn.

Drygt fyra miljoner invånare bor i Öresundsregionen. För att fler ska kunna arbeta på den ena sidan Öresund och arbeta på den andra krävs det att det att den svenska regeringen skriver ett nytt avtal med den danska, som ska ersätta gällande avtal från 2003.

Regeringens arbete med Öresundsavtalet för gränspendling går för långsamt

Öresundsregionen, Skåne och hela Sverige behöver ett bättre avtal med Danmark för pendlare över Sundet. Trots elva års översyn så är regeringen långt ifrån ett resultat.

Arbetet med att ta fram ett nytt avtal mellan Sverige och Danmark för pendlingen över Öresund har pågått sedan 2012. Det gällande avtalet från 2003 behöver en rad förändringar för att dynamiken i Öresundsregionen, med över fyra miljoner invånare, ska tas tillvara.

Något nytt avtal är däremot inte nära. Det stod klart vid dagens möte i riksdagens skatteutskott, dit finansministers statssekreterare var kallad för att redogöra för regeringens arbete med Öresundsavtalet.

– Det är tydligt att regeringen inte klarar att lyfta blicken från sin Stockholmshorisont. En rättvis och fungerande pendling över Öresund borde vara högsta prioritet om regeringen vill att fler ska arbeta, säger Niklas Karlsson, ordförande i riksdagens skatteutskott och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Dansk industri har slagit larm om hur besvärligt det är för danska företag att rekrytera personal över Öresund och skattesituationen är för komplicerad för att arbetstagare ska kunna beräkna sin lön efter skatt. För att skapa en riktig dansk-svensk arbetsmarknad krävs det klarhet i skattefrågor, utan extra bördor för företagen.

– Skåne ingår i Skandinaviens största arbetsmarknadsregion, samtidigt som vi har problem med skåningar som inte hittar arbete. Både samhället och många arbetslösa går miste om stora vinster om regeringen inte agerar snabbare, säger Niklas Karlsson.

Med anledning av hur långsamt regeringen agerar i frågan kommer skatteutskottet kalla en regeringsrepresentant till utskottet igen redan till hösten för att redovisa hur arbetet utvecklas.