NYHET

Tidöpartierna vill kunna lägga ner fler mottagningar i hemlighet

Tidöpartierna i primärvårdsnämnden vill nu ändra reglerna så att de kan lägga ner vårdcentralsfilialer och filialer till barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler, och detta utan demokratisk insyn eller debatt i förväg.

Exempelbild

Enligt gällande regelverk måste sådana beslut fattas av hela nämnden. Det är detta regelverk som styret bröt mot under förra året, något de fått motta mycket kritik för. Nu vill styret ändra regelverket så att sådana nedläggningsbeslut blir tillåtna. Socialdemokraterna är starkt kritiska.

–Tidöpartierna har blivit påkomna med att bryta mot de demokratiska spelreglerna. Det är allvarligt. Ändå visar de ingen ånger och inget intresse för att rätta till felen de begått. Istället väljer de att ändra reglerna så att de kan fortsätta lägga ner mottagningar utan att ta ansvar för det. Det är oerhört anmärkningsvärt, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande i primärvårdsnämnden.

De styrande Tidöpartierna föreslår en ny bestämmelse i nämndens delegationsordning. Genom förändringen ges förvaltningschefen befogenhet att fatta beslut om att lägga ner filialer. Besluten rapporteras till nämnden först i efterhand, vilket innebär att styret kan driva igenom nedläggningar utan att vare sig oppositionen eller de medborgare som drabbas får möjlighet att påverka besluten på demokratisk väg.

Socialdemokraterna undrar nu vilka mottagningar som styret planerar att använda de nya reglerna för.

Styrets förslag om att ändra delegationsordningen kommer att behandlas under nämndsammanträdet den 6 februari.


Fakta: Hotade mottagningar – hela listan

Primärvården Skåne driver i nuläget följande mottagningar som filialer. Det innebär att de, om styrets förslag blir verklighet, kan läggas ner efter beslut av förvaltningschefen.

Vårdcentral

Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga

Distriktssköterskemottagningen Kivik

Distriktssköterskemottagningen Ven

Distriktssköterskemottagningen Åkarp

Mottagning för unga vuxna, Lund

Vårdcentralen Dalby filial Genarp

Filial Vårdcentralen Lundbergsgatan, Malmö

Lyftet Rehab, Trelleborg

Rehab Bunkeflo, Bunkeflostrand

Rehab Kroksbäck, Malmö

Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen Tollarp filial Degeberga

Barnavårdscentralen Vittsjö

Barnavårdscentralen i Mariastaden, Helsingborg

Barnavårdscentralen Glumslöv

Barnavårdscentralen Kvidinge

Barnmorskemottagningar

Barnmorskemottagningen Åhus

Barnmorskemottagningen Osby

Barnmorskemottagningen Knislinge

Barnmorskemottagningen Näsby, Kristianstad

Barnmorskemottagningen Linero, Lund

Barnmorskemottagningen Sankt Lars, Lund

Barnmorskemottagningen Södertull filial Lomma

Barnmorskemottagningen Barnens Hus, Malmö

Barnmorskemottagningen Sesam, Malmö

Barnmorskemottagningen Lunden, Malmö

Barnmorskemottagningen Höganäs

Barnmorskemottagningen Bjuv

Barnmorskemottagningen Perstorp

Barnmorskemottagningen Rådstugan, Landskrona