NYHET

640 tjänster bort på Skånes Universitetssjukhus - större personalneddragningar än befarat

Det har tidigare rapporterats om att Tidöpartierna, som styr Region Skåne, gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att minska antalet medarbetare med mellan 450-500 personer. Orsaken är ekonomiska underskott i miljardklassen. Men nu visar det sig att det snarare handlar om 640 heltidstjänster som ska bort på sjukhuset.

Exempelbild

Det framkommer i ett ärende som ska behandlas av sjukhusstyrelsen på onsdag. Socialdemokraterna är kritiska och varnar för förslagets konsekvenser.

– Det är helt orimligt att genomföra så drastiska personalminskningar på SUS samtidigt som vårdköerna är långa. Vi befarar att det kan leda till negativa effekter för tillgänglighet och patientsäkerhet, menar Mattias Olsson (S), som är vice ordförande för sjukhusstyrelse SUS.

Trots att regeringen aviserat extra statsbidrag till sjukvården förvärras personalneddragningarna på Skånes universitetssjukhus. Region Skåne får 800 miljoner kronor men någon lättnad verkar inte vara i sikte för sjukvårdspersonalen.

– Vi ser nu vad regeringens löften är värda när sjukvårdskrisen förvärras ytterligare i Malmö och Lund. De skenande underskotten och de ökade personalneddragningarna på SUS är ett misslyckande för Tidöpartierna, både i Region Skåne och i riket, fortsätter Mattias Olsson (S).