NYHET

SD smiter från ansvaret för nedskärningarna i skånsk sjukvård

Region Skåne styrs sedan valet av M, KD, L och SD. Men de låtsas som om SD inte ingår i styret. På så sätt slipper SD svara för nedskärningarna och L klarar sin så kallade ”röda linje” att inte sitta i regering med SD. Resultatet blir att ansvar inte kan utkrävas. De närmast farsartade scenerna i regionfullmäktige i veckan tydliggör att denna charad måste upphöra. Det skriver Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Exempelbild
Jonas Esbjörnsson (S) och Marlen Ottesen (SD)

Jonas Esbjörnsson (S) och Marlen Ottesen (SD)

Hemligt avtal styr Region Skåne
Sedan valet 2022 utgör samma partier som i riket styret i Region Skåne. SD fick tio viceordförandeposter. Det motsvarar att ha ministerposter i regeringen. På så sätt är SD i Skåne en mer integrerad del av maktutövningen i regionen än de är i riket. SD deltar på ordförandeträffar med de andra partierna där de kommer överens om den politik som ska föras. Region Skåne styrs nu för andra året med de här fyra partiernas gemensamma budget. De fyra partierna röstar samfällt i alla ärenden, med endast några enstaka symbolfrågor som undantag.

Allting regleras av ett avtal – som är hemligt. Jo, ni läste rätt. Avtalet mellan dessa fyra styrande partier i Region Skåne är hemligt. Vare sig andra partier eller väljare och medier får läsa vad de kommit överens om.

Röstade för att stoppa debatt i fullmäktige
Sverigedemokraterna är lika ansvariga som de andra partierna i styret för nedskärningarna i skånsk sjukvård. Totalt finns sparpaket på 2,3 miljarder i den skånska sjukvården, köerna är gigantiska, ekonomin befinner sig i fritt fall och tillgängligheten är sämre än i övriga landet.

Därför ville Jonas Esbjörnsson (S) på fullmäktigemötet i veckan ställa en interpellation till sverigedemokraten Marlen Ottesen. Hon är regionråd samt 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och därmed den politiker i Region Skåne som har näst mest makt över sjukvården. Esbjörnsson ville ha svar på varför Sverigedemokraterna som lovat satsningar på primärvården istället röstat för drakoniska nedskärningar.

Interpellationer får enligt fullmäktiges arbetsordning ställas till regionråd som representerar den politiska majoriteten. Men Marlen Ottesen (SD) vågade inte ta debatten. Istället agerade fullmäktiges ordförande, Annika Annerby Jansson (M), för att förhindra debatten med motiveringen att SD inte alls skulle ingå i den politiska majoriteten utan bara har ett budgetsamarbete med de andra tre partierna. Därefter gick det till omröstning om huruvida interpellationen överhuvudtaget fick ställas. Föga förvånande röstade just de partier som påstods inte ingå i den ”politiska majoriteten” som den politiska majoritet de naturligtvis utgör och stoppade Esbjörnsson från att få ställa den interpellation han skrivit. Därmed blev det ingen debatt om nedskärningarna i den skånska primärvården.
SD kan alltså inte, i motsats till de andra styrande partierna, ställas till svars på ett normalt sätt i fullmäktige för den politik det för.

Tidö – en känslig fråga
Det här är inte första gången frågan om vem som egentligen styr Region Skåne blivit en fråga i fullmäktige. Vid flera tillfällen har fullmäktiges ordförande avbrutit talare för oppositionen när de använt uttryck som Tidöstyret och påstått att så får man inte säga i talarstolen då styret alls icke består av dessa partier. Att fullmäktiges ordförande avbryter folkvalda ledamöter på detta sätt strider självfallet mot kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning.

Det demokratiska ansvarsutkrävandet blir lidande när ett politiskt styre låtsas vara något annat än det faktiskt är. Sverigedemokraterna är lika skyldigt till nedskärningarna och den ekonomiska sammanklappningen i Region Skåne som de andra tre partierna, men de tillåts smita ut bakvägen där de lajvar populister i opposition.

Det är inte rimligt att Sveriges tredje största region styrs med ett hemligt avtal och att ett parti i ena stunden kan låtsas vara i opposition och i nästa stund vara en helt uppenbar del av styret.

Det minsta man kan begära av politiker är att de vågar ta debatten. Det vågar inte Sverigedemokraterna.
Istället kväser de debatten och smiter undan sitt ansvar.

 

Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne

Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne