NYHET

Skånes distriktskongress 2024 i Malmö.

Uttalande från distriktskongressen 2024:

Socialdemokraterna i Skåne vill att EU tar ett större ansvar för ett Europa som håller ihop i en skakig tid

Europa behöver en union som håller ihop för att kunna lösa de allvarliga samhällsproblem som vi nu upplever.

Rysslands fruktansvärda invasionskrig i Ukraina ökar pressen på EU att agera kraftfullt. Kvinnor och barn är särskilt utsatta. När ett europeiskt grannland och en framtida medlemsstat attackeras på ett sådant brutalt sätt måste övriga Europa, lett av EU, visa enad front och sluta upp bakom det ukrainska folket. EU:s ledarskap är också avgörande i den osäkra tid som råder i den amerikanska inrikespolitiken.

Det brutala våldet i Sverige utförs av kriminella gäng och nätverk, som ofta har förgreningar till andra EU-länder. Narkotika och vapen smugglas genom Europa. Detta måste stoppas.

Antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser är alarmerande. Krafttag måste tas för att vända utvecklingen. Höga krav på arbetsvillkor måste gälla på arbetsplatser i hela EU. Alla som utför arbete i Sverige ska omfattas av villkor enligt svenska kollektivavtal

Effekterna av den globala uppvärmningen är tydliga i alla delar av Europa: smältande isar i Arktis, värmeböljor runt Medelhavet, växt- och djurarter som försvinner i snabb takt och fler extremväder som drar över oss. Det sista har inte minst märkts för många skåningar den gångna vintern där stora mängder nederbörd orsakade översvämningar för många som bor utmed de stora vattendragen.

Den moderatledda regeringen har med aktivt stöd av Sverigedemokraterna, på ett medvetet och tydligt sätt, sänkt Sveriges ambitioner för att motarbeta klimatförändringarna. Vårt hopp på området står nu i ännu högre utsträckning till EU, som måste öka sitt ansvarstagande – både genom att höja ambitionerna för de egna medlemsländerna och som påtryckare mot de stora utsläppsländerna i världen.

I övergången till ett hållbart Europa ingår att lämna fossila energikällor till el. Ska vi frigöra Europa från beroende av rysk gas och ska vi klara av att hålla rimliga energikostnader för både företag och privatpersoner så måste övergången skyndas på. Vi måste investera i de svenska elnäten och för det krävs att fler utbildas till att arbeta i branschen.

Värdet av att rösta fram demokratiska och ansvarstagande krafter i sommarens val till EU-parlamentet är av stor betydelse för Sveriges och Europas framtid. Vi behöver ökad sammanhållning och ett Europa som står starkt i en orolig omvärld.