NYHET

Skånes distriktskongress 2024.

Uttalande från distriktskongressen 2024:

Sverigedemokraternas ansvar för den rådande sjukvårdskrisen i Skåne måste fram i ljuset

Primärvården är den del av sjukvården som vi skåningar oftast kommer i kontakt med. Den måste fungera för att sjukvården som helhet ska fungera. De nedskärningar som det moderatledda högerstyret, med aktivt stöd av Sverigedemokraterna, genomför måste upphöra.

Läget i den skånska sjukvården är akut. Den är underfinansierad med rekordlånga vårdköer som följd. Det är svårt att få tid på sin vårdcentral eller ens komma fram i telefon. Även tillgängligheten till operation är låg. Värst är läget i den skånska cancervården som har lägst tillgänglighet i hela landet.

Samtidigt genomför det moderatledda högerstyret i Region Skåne, med stöd av Sverigedemokraterna, omfattande nedskärningar och personalminskningar som kommer att försämra tillgängligheten ytterligare för patienterna och arbetsmiljön för vårdpersonalen.

I den skånska primärvården har redan nedskärningar genomförts. Framöver väntar ytterligare personalminskningar och ännu sämre tillgänglighet.

Sverigedemokraternas stöd för den moderata sjukvårdspolitiken går emot partiets vallöften. Inför valet 2022 lovade de att satsa på primärvården. Nu när partiet är en del av det moderatledda styret är de istället aktiva förespråkare och ansvariga för nedskärningarna i primärvården.

Samtidigt vågar Sverigedemokraterna inte öppet stå för sin politik. I regionfullmäktige blockerade de, tillsammans med de övriga i det moderatledda högerstyret, en fråga om nedskärningar i primärvården som ställts till partiet. Sverigedemokraterna vågar inte ens svara på frågor och ta ansvar för sin politik.

Socialdemokraterna i Skåne kräver:
- Stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården.
- Att den moderatledda regionledningen, med aktivt stöd av Sverigedemokraterna, måste ta sitt ansvar och stärka de resurser som krävs till skånsk sjukvård.
- Att primärvården stärks med fler offentliga vårdcentraler och vårdcentralsfilialer.