Nyheter

  • Ekonomisk sammanklappning i Tidöstyrda Region Skåne

    Region Skånes bokslut för 2023 är en total sammanklappning för Tidöpartierna som styr regionen sedan valet. Underskottet för 2023 uppgick till mer än fyra miljarder. Men det är inte slut där. I år väntar ännu större underskott, skriver Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.
  • Kaoset på E22 ska aldrig få upprepas

    Räddningsarbetet på E22 i början av året tog alldeles för lång tid. Skånska socialdemokrater ställer nu regeringen till svars för kaoset.