• Katastrofal underfinansiering

    Sjukvårdens underskott försämrar villkoren för den vårdpersonal som är nödvändig för att hålla operationssalar igång och vårdplatser öppna. Vårdplatserna är redan nu färre än innan pandemin. Det skriver Mattias Olsson (S) regionråd och andre vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS.
    Exempelbild