• 475 medarbetare ska bort från SUS

  Den styrande treklövern meddelade tillsammans med Sverigedemokraterna att styrelsen för Skånes universitetssjukhus har för avsikt att minska personalstyrkan med cirka 475 medarbetare.
  Exempelbild
 • Regionstyret förhalar viktiga reformer för missbruksvården

  Vården för opioidmissbrukare, så kallade LARO-mottagningar, finns idag framför allt i de större städerna. Socialdemokraterna lade redan 2022 flera förslag för att få en större spridning av mottagningarna och bättre tillgänglighet i hela Skåne. De är kritiska mot att högerpartierna som styr Region Skåne fortsätter att skjuta besluten framför sig och inte ger besked om hur de ställer sig till förslagen.
  Exempelbild
 • Höger stryper finansieringen av skånsk kultur och folkbildning

  År efter år urholkas stödet för det skånska kulturlivet när M-KD-L-SD-styret vägrar att ge verksamheterna rimliga uppräkningar för att kompensera för den ökade pris och löneutvecklingen.
  Exempelbild
 • Tidöpartierna har fortfarande ingen plan för palliativa

  Den specialiserade palliativa avdelningen i Trelleborg har varit stängd sedan november förra året. Tidöpartierna har lovat att stängningen ska vara tillfällig, men kan fortfarande inte ge några besked om när avdelningen ska öppna.
  Exempelbild