• Ekonomisk sammanklappning i Tidöstyrda Region Skåne

  Region Skånes bokslut för 2023 är en total sammanklappning för Tidöpartierna som styr regionen sedan valet. Underskottet för 2023 uppgick till mer än fyra miljarder. Men det är inte slut där. I år väntar ännu större underskott, skriver Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.
  Exempelbild
 • Personalens larm om brister i hjälpmedelshanteringen kräver åtgärder

  Skånska patienter som behöver så kallade värmehjälpmedel har inte kunnat få dessa utskrivna under uppemot ett års tid på grund av administrativa problem. Det framkommer i en anmälan som vårdpersonal gjort till Region Skånes visselblåsarfunktion. Anmälan lämnas dock utan åtgärd eftersom den bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens ansvarsområde.
  Exempelbild
 • Allvarligt att styret mörkar polisens kritik

  I ett brev till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden riktar Polismyndigheten stark kritik mot stängningen av psykakuten i Kristianstad under kvällar och nätter.
  Exempelbild
 • Stängningen av barn- och ungdomsmottagningen i Trelleborg måste stoppas

  Socialdemokraterna i Region Skåne ger ett tydligt svar. Stängningen av barn- och ungdomsmottagningen i Trelleborg måste stoppas. De palliativa platserna ska hållas öppna. Lasarettet i Trelleborg måste få möjlighet att utvecklas, inte avvecklas.
  Exempelbild