• Rädda barnmottagningen i Trelleborg

  Tidöpartierna som styr Region Skåne vill stänga barnmottagningen i Trelleborg för att spara pengar. Det kan vi socialdemokrater aldrig gå med på. Och vi kommer att göra vad vi kan för att stoppa förslaget.
  Exempelbild
 • Region Skåne ger S rätt: Otillåtna beslut bakom vårdslakten

  En rapport från Region Skåne bekräftar att besluten att lägga ner vårdcentralen i Degeberga, distriktssköterskemottagningen och BVC-filialen i Hästveda och BVC-filialen i Köpingebro har fattats i strid med gällande delegationsordning. Rapporten understryker även att de styrande partierna M, KD och L var informerade och hade gett sitt godkännande till att de otillåtna besluten skulle fattas.
  Exempelbild
 • 186 miljoner i besparingskrav för psykiatrin

  Tidöpartiernas budget för 2024 innebär en ny kalldusch för den skånska psykiatrin, habiliteringen och hjälpmedelsverksamheten. Enligt förvaltningens egna beräkningar saknas 186,5 miljoner i styrets förslag till internbudget. De pengarna kommer att behöva sparas in under året för att nämnden ska uppfylla Kommunallagens krav på ekonomi i balans.
  Exempelbild
 • 500 kronor för hela Skåne - så vill S förbättra för seniorerna

  Socialdemokraterna föreslår en Skånekort för seniorer. Alla över 70 år ska ges möjlighet att köpa en månadsbiljett som gäller i hela Skåne för 500 kronor.
  Exempelbild
 • Tidöpartierna sviker funktionsnedsatta barn – Dumle läggs ner

  Tidöpartierna M, SD, KD och L röstade under tisdagen den 19/12 ner Socialdemokraternas förslag om att stoppa nedläggningen av specialenheten Dumle. Det är en verksamhet som sedan 1985 hjälpt svårt funktionsnedsatta barn och vuxna att leka på sina villkor och hitta rätt bland enklare hjälpmedel.
  Exempelbild
 • Ingen plan för att öppna palliativa i Trelleborg

  Tidöpartierna i primärvårdsnämnden röstade nyligen ner Socialdemokraternas förslag om att ta fram en handlingsplan för att öppna den specialiserade palliativa avdelningen på lasarettet i Trelleborg. Avdelningen stängdes i slutet av november på grund av personalbrist efter att många anställda valt att sluta. Socialdemokraterna är kritiska till beslutet.
  Exempelbild
 • Sparkraven tilltar på Skånes universitetssjukhus 2024

  Trots att Tidöpartierna i Region Skånes lånar miljarder till driften kommer det saknas pengar i vården även nästa år. Skånes universitetssjukhus, som har det största underskottet, förväntas spara hela 815 miljoner kronor 2024. Det stod klart när sjukhusstyrelsen fastställde sin budget för 2024.
  Exempelbild